Selveste Ida Gudbrandsen som jobbet hos oss med Dansens Dager to ganger er faktisk også en anerkjent poet.
021214