Danseinformasjonen arbeider med å registrere alle spilte forestillinger i Norge fra og med januar 1995. Vi registrerer også norske forestillinger på turné i utlandet.

Informasjonen legges inn i en spesiallaget database, og vil være tilgjengelig for alle. Her vil man kunne se hvilke forestillinger som er spilt når, - hvem som var koreograf, dansere, lysdesigner, osv. Det vil bli mulig å søke på kompani, år, navn, ord i tittel , m.m.

Rent bortsett fra at databasen vil ha dansehistorisk verdi, for eksempel med tanke på å fungere som data for danseforskning, tror vi dansemiljøet vil ha stor glede av å bruke den. Som kildemateriale bruker vi Senter for Dansekunsts ”Nyhetsbrevet” fra 1995 til 1999, og deretter ”Dans” og våre nettsider. Så langt har vi lagt inn informasjon fra 1995 til 2002, samt 2007. Etter hvert vil det også bli lagt inn innformasjon om faglige forum, Danseriske samtaler, workshopper, og video- og filmfremvisninger.

Databasen vil være tilgjengelig her om kort tid.