Danseinformasjonen inviterer til en serie med ”samtaleterapi” hvor dansekunstnere møter institusjonene. I første session, den 14. mars, representerer scenekunstkonsulent Melanie Fieldseth Kulturrådet og Gry Kipperberg vil representere dansekunstnerne.


I "Danseterapi" møter en representant fra dansefeltet en kollega fra en av institusjonene, sammen med en ordstyrer. Representantene forbereder innlegg basert på spørsmål som er sendt inn fra dere som arbeider i kunstfeltet. Etter hvert innlegg får representantene anledning til å kommentere hverandres svar og det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen.

Istedenfor å opprettholde antatte motsetninger mellom kunsten på den ene siden og institusjonen på den andre siden skal "Danseterapi" være et forum hvor dansekunstnere og institusjoner skal få aktuelle problemstillinger fram i lyset, lufte tanker og ideer, og utfordre forståelsen av hverandre, på like fot. ”Danseterapi" – kunstnerne møter makta er et uformelt møtepunkt som vi håper kan gi nye innganger til å snakke om kunstproduksjon, og kanskje også anspore til noen nye tanker om hva det vil si å ha makt i kunstfeltet og hvem som har den.

Av institusjoner som har sagt seg villig til å gå i samtaleterapi vil Kulturrådet (scenekunst-
og dansekunstutvalget) være først ut, og til senere har vi fått med oss:
Dansens Hus
Norske Dansekunstnere
Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Danse– og teatersentrum
Scenekunstbruket
Danseinformasjonen

Dansekunstnernes representant vil være Gry Kipperberg
”Terapeut”/ordstyrer vil være Anette Therese Pettersen

”Terapirom”: Studioscenen, Dansens Hus
Timen er oppsatt fra 1900-2100

Gratis inngang og åpent for alle.
Referat vil bli lagt ut på våre nettsider.

Ta evt kontakt med programansvarlige Marianne Albers og Ine Therese Berg
marianne@danseinfo.no eller ine@danseinfo.no for mer informasjon.

Takk til Henriette Pedersen og Brynjar Bandlien for innspill.