Danseinformasjonens nye konsept ”Danseterapi” ble for første gang arrangert 14. mars, på Dansens Hus’ studioscene. I underkant av 40 hadde møtt opp, og deltagerne var både yngre og mer etablerte dansekunstnere, samt flere representanter fra Norsk Kulturråd.


Gry Kipperberg og Melanie Fieldseth representerte henholdsvis dansefeltet og Kulturrådet. Teaterviter og kritiker Anette Therese Pettersen fungerte som ”parterapeut”, eller ordstyrer.  Fieldseth har nylig tiltrådt stillingen som scenekunstkonsulent, men har vikariert i stillingen under forrige åremålsperiode. Gry Kipperberg er danser og koreograf med mange års erfaring fra kontakt med Kulturrådet, blant annet gjennom eget kompani, Wee.

Det kom inn spørsmål på forhånd både til Kulturrådet og dansefeltets representant. Disse ble samlet i bolker og noe bearbeidet. Danseinformasjonen tar med hensyn på formidlingen forbehold om at spørsmål og svar er forkortet og ikke er ordrett gjengitt. Referatet er ved rådgiver Ine Therese Berg og kan leses her .