© Anna Einemo Frøysland

Anna Einemo Frøysland Still

Still er ein solo der påverknadsforholdet mellom emosjon og bevegelse blir teken i nærare augesyn gjennom dans. Når har bevegelsen startpunkt i ei kjensle og når forheld det seg omvendt, at kjensla bestem kvaliteten på bevegelsen? Er kroppen simpelthen eit middel for kjensler og tankar, eller blir dei først fullbyrda gjennom kroppen? Fins det eigentleg ein overgang mellom kjensle og kropp? Ein kan ogso lure på om all denne grenselausheita til slutt endar opp med å bli intetsigande, eller om det er akkurat her det byrjar å bli interessant.

Still er støtta av KulturrådetMedvirkende:
Anna Einemo Frøysland, Koreograf, DanserDatoTidStedBilletter
02.05.2020 MOVE dansefestival, Hamar  AVLYST
30.08.20201330 Strandgateparken, Hamar