Michelle Flagstad, prosjektleder i Ravnedans og produsent for en rekke forestillinger for det frie, profesjonelle scenekunstfeltet, holder 2-dagers produsentkurs for Scenekunst Sørs medlemmer den 17. og 18. april.

Produsenten er sceneproduksjonens stødige anker, og må sjonglere mellom mange ulike oppgaver, fra å jobbe med søknader til å sørge for godt samarbeid mellom alle involverte.

Gjennom innføring i verktøy for planlegging, gjennomføring og refleksjon over funksjon, oppgaver og utfordringer, vil kurset gi innblikk i hvordan en produsent skal jobbe for å klare dette på best mulig måte, samt vise hvordan arbeidsprosessen er lagt opp fra A - til Å.

Kurset passer for for alle kunst- og kulturarbeidere som arbeider med produksjon av dans, teater, performance og levende formidling av scenekunst.

Kurset inneholder bl.a:
- Produsentens oppgaver, rolle og rolleforståelse
- Prosjektering: ideutvikling, innsøkingsarbeid; prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, budsjett og kontrakter.
- Generell administrasjon, logistikk, digitale arbeidsverktøy
- Forestillingsperioden: plan med sjekkliste for kunstnerisk, teknisk og administrativ avvikling
- Frivillighet; rekruttering, motivering og organisering
- Booking av spillesteder/scenerom - nettverk
- Markedsføring

Tid: Lørdag 17. og søndag 18.april
Kl: 9.30-16.30
Hvor: Teateret, 2.etg
Kursavgift: kr. 500,-
Lunsj på Teateret begge dager er inkludert i kursavgiften.

Meld deg på og registrer deg her: https://forms.gle/k8hMmtrpaikZb8BXA
Betal kursavgift her: https://app.moonclerk.com/pay/6d8s3vykxi2
(NB. Bindende påmelding, begrensede plasser)

Les mer

Produsent 01