30. april - 3. mai 2020 arrangerer Dansearena nord sammen med Vårscenefest IETM-samling i Tromsø. IETM (International network for contemporary performing arts) er et internasjonalt nettverk for scenekunst som inkluderer bl.a. dans, teater, sirkus og tverrkunstneriske former.

Nettverket består av festivaler, kompanier, produsenter, teaterhus, forskere, kompetansesenter, universiteter og kunstinstitusjoner.

Registreringsskjema åpner snart, følg med her.

Les mer om IETM her.