I 2018 startet Danseinformasjonen en omorganiseringsprosess fordi daværende daglig leder ønsket å redusere sin stillingsprosent og tre tilbake i en administrativ stilling. Danseinformasjonen hadde ikke ressurser til nyansettelser, så det ble besluttet å se på organisasjonen som helhet med ny fordeling av ansvar og oppgaver for de fem fast ansatte innenfor den eksisterende stillingsmassen, som til sammen utgjør 4,3 %.

Styret nedsatte en arbeidsgruppe med mandat om å gi forslag til ny ledelsesmodell og stillingsstruktur innenfor eksisterende bemanning. Moment organisasjon og ledelse AS bisto i prosessen. Samme konsulentfirma bisto staben i en arbeidsmiljøkartlegging, og det ble også innhentet juridisk bistand fra Bull & Co advokatfirma AS. Forslag til ny ledelsesmodell og stillingsstruktur ble vedtatt på siste styremøte før jul i 2018.

Den 15. februar 2019 overtok Sigrid Øvreås Svendal som daglig leder i Danseinformasjonen, med Randi Urdal i nyopprettet stilling som administrasjonsansvarlig i 60% stilling. I september 2019 ble omorganiseringen av de tre øvrige stillingene ferdigstilt. Slik ser Danseinformasjonen ut etter den interne omorganiseringen:


Marianne
Kommunikasjonsansvarlig – Marianne Albers
Stillingen har ansvar for å synliggjøre og formidle fagfeltets aktivitet og har blant annet ansvar for skolebesøk, nettside, nyhetsbrev og sosiale medier, samt kontakt med presse. Informasjon som ønskes formidlet på nettsiden, sendes til Marianne. Hun har tidligere danset i Carte Blanche og arbeidet med flere ulike koreografer som Ina C. Johannessen, Un-Magritt Nordseth, Kjersti Alveberg og Karen Foss. Hun har studert Kunst- og kultur-formidling ved Høgskolen i Tromsø og har arbeidet ved Danseinformasjonen siden 2006.

SindreDokumentasjons- og IT-ansvarlig – Sindre Jacobsen
Stillingen har ansvar for dokumentasjon og IT ved Danseinformasjonen. All informasjon om forestillinger til Dansekalenderen skal sendes til Sindre. Stillingen har også ansvar for administrasjon og drift av Scenehuset. Sindre har jobbet ved Danseinformasjonen siden 1997 og har studert kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark. Han har ikke bakgrunn som danser, men er med i et danseprosjekt med Marie Bergby Handeland i perioden 2018-2021.

Sigrun1Arkiv- og prosjektansvarlig – Sigrun Drivdal Johnsen
Stillingen har ansvar for Dansearkivet, biblioteket, faglige samtaler, Dansens Dager og Danseinformasjonens ærespris i tillegg til enkeltstående prosjekt ved Danseinformasjonen. Sigrun har jobbet ved Danseinformasjonen i forskjellige prosjekt og vikariat siden 2012 og ble fast ansatt i 2016. Hun er utdannet danser fra Danmark, New York og Norge, og har tatt Prosjektforum ved UiO og en master i organisasjon og ledelse fra BI.

Randi

Administrasjonsansvarlig – Randi Urdal
Stillingen har ansvar for administrasjon og økonomi og skal være en støttefunksjon for daglig leder og for hele virksom-heten innenfor disse områdene. Randi har utdanning fra Operaens Ballettskole og Statens Balletthøgskole og jobbet i musikaler på 1980-tallet. Deretter arbeidet hun med bistands- og solidaritetsarbeid samt i to år som daglig leder for Scenehuset AS, før hun begynte i Danseinformasjonen ved etableringen i 1994. Hun var daglig leder fra 1998 til 2019.

Sigrid 3Daglig leder – Sigrid Øvreås Svendal
Stillingen har det overordnede ansvaret for Danseinformasjonen og den strategiske utviklingen av virksomheten. Sigrid har en treårig danse- og pedagogutdannelse og en master- og doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på scenedansens utvikling i Skandinavia. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet og har siden 2015 arbeidet ved Danseinformasjonen. Svendal har også arbeidet frilans med skribent- og undervisningsvirksomhet.

Portrettfoto: Sigrun Drivdal Johnsen / Sigrid Øvreås Svendal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les mer om omorganiseringen av ledelsesstrukturen ved Danseinformasjonen HER

DI alle01


SMS 1.01