De siste ukene har vi hatt en høyst betimelig og relevant samfunnsdebatt om rasisme og diskriminering, som på ingen måte er en ny problemstilling. Danseinformasjonen støtter kampen mot rasisme, som også må tas her hjemme i Norge. Kulturfeltet – deriblant dansefeltet, inkludert oss selv – har fortsatt en lang vei å gå, blant annet når det gjelder representasjon i for eksempel styrer og komiteer.

Det gjelder også hvilke prestasjoner som blir fremhevet og gitt priser samt representasjon på og bak scenen. Dette er problemstillinger som må jobbes aktivt med for å oppnå økt kunnskap og bevissthet, samt refleksjon rundt egen rolle, slik at endringer kan skje. Danseinformasjonen ønsker å bidra til dette fremover.

SVART