Mediterranean Dance Center, som ligger i Kroatia, inviterer kunstnere med ideer til nye prosjekter til å søke residens hos dem. De tilbyr residens fra april-desember 2020. Søknadsfrist er 20. januar.

Danse- og teatersentrum søker en professionel scenekunstner (kunstner, produsent, ol.) til Korea-Nordic Connection 2020. Det omfatter nettverksmøter i henholdsvis København og Helsingør 21.-24. mai 2020 i forbindelse med CLICK Festivalen og i Seoul i oktober 2020. Søknadsfrist er 31. januar 2020.

Kunstneropphold 2020 arrangeres uke 24, 25, 42 og 43. De tar imot alle typer prosjekt fra idé til post-produksjon, og både grupper og enkeltpersoner kan søke. I år ønsker vi å prioritere opp til tre opphold for kunstprosjekt rettet mot barn og unge med spesielle behov, og tre med tilknytning til kulturarv. Alle sjangre kan være aktuelle for disse. Til sammen vil om lag 20 kunstprosjekt bli innvilget opphold i 2020. Søknadsfrist er 1. mars.

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere opprettet Danseinformasjonen en ærespris i 1995. Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge. Prisen, som er bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på kr 25 000, kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon. Hvis du vet om noen som fortjener denne prisen kan du sende navn og evt. en kort begrunnelse (maks tre setninger) til sigrun@danseinfo.no innen fredag 31. januar.

Profesjonelle enkeltaktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet kan søke midler for å presentere kunst- og kultur for barnehagebarn. Tilbudene skal være gratis for målgruppen. Alle tiltakene som får støtte vil bli presentert i en katalog. som sendes til barnehagene i Oslo. Tiltak må gjennomføres i tidsrommet 1. august 2020–30. juni 2021. Søknadsfrist er 1. februar.

Innovasjon Norge Arktis skal i 2020 gjennomføre et omfattende kompetanseprogram for det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Troms og Finnmark. De oppfordrer kompanier med base i Troms og Finnmark, og frittstående produsenter som ønsker å utvikle sin virksomhet i regionen, om å søke om å få delta i programmet. Søknadsfrist er 19. januar.

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

Det skal holdes nasjonalt uttak til den årlige Nordisk-Baltiske ballettkonkurransen som neste gang avvikles 2. – 4. april  2020  i Falun, Sverige. Konkurransen er åpen for ballettelever, junior 14 – 16 år og senior 17 –19 år. Det norske uttaket til deltagelse i Falun avholdes søndag 9. februar 2020 på Scene 2, Den Norske Opera og Ballett. Påmeldingsfrist:  20. januar 2020.

Dansearena nord tilbyr koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform muligheten til å søke produsentstøtte. De tilbyr ulike tjenester som ligger under produsentfunksjonen: søknadsskriving, planlegging av innstudering, premiere og/eller turné og hjelp til markedsføring.

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Her er en oversikt over kurs for scenekunstnere høsten 2019, arrangert av SKUDA med samarbeidspartnere.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer