Den femtende NOFOD-konferansen arrangeres 17.-20. juni 2021 i København. Tema for konferansen er blant annet koreografiens akutte kulturelle og sosio-politiske relevans i møte med verdensomspennende protester og en global pandemi. Frist for å sende inn bidrag er 15. desember.

13. november inviterer Panta Rei Danseteater, Dansens Hus og Skuespiller- og danseralliansen til seminar med temaet Søknadsskriving og kulturpolitikk. Seminaret er gratis og det er spisset mot scenekunstnere som ønsker større innsikt i søknadsskriving, budsjettering og det kulturpolitiske landskapet som har tilrettelagt og tilrettelegger for de mulighetene for støtte og finansiering som er i Norge i dag. Påmeldingsfrist er 8. november.

Dansenett Norge arrangerer en webinar-serie for dansekunstnere som vil forstå mer om sammenhengen mellom eget kunstnerisk arbeid og publikums opplevelse. Serien er basert på The Perfoming Artist´s Audience Workbook og seminarene vil foregå på zoom. Datoer er 11. og 23. november, og 3. desember. Påmeldingsfrist er 9. november.

Inés Belli, Roza Moshtaghi og Ann-Christin Kongsness inviterer til fagseminar for koreografer og skapende dansekunstnere med fokus på koreografisk praksis den 14. november på Dansens Hus. Seminaret tar form som samtale og oppgaver for skriving, kartlegging og refleksjon, ledet av Ann-Christin Kongsness. Påmeldingsfrist er 9. november.

Dansekunst i Østfold arrangerer «Åpen Scene» på - Blå Grotte i Fredrikstad, lørdag 16. januar. Tanken bak dette arrangementet er at det skal være et visningssted for profesjonelle dansekunstnere der de kan prøve ut, og vise frem arbeid i prosess, eller ferdige prosjekter. Søknadsfrist er 30. november.

Gulljerven deles ut av Scenekunstbrulket og går til ulike aktører som jobber i scenekunstfeltet for barn og unge. Det er en pris som skal hedre scenekunstnere, kompanier, utøvere, teknikere, turnéleggere og alle andre som står på for å få scenekunsten ut til barn og unge i hver krik av Norge. Gulljerven deles ut under Showbox i desember 2020 og frist for å nominere kandidater er 1. november.

PRODA Vestland og Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, inviterer til Dansepedagogisk seminar 2020. Seminaret arrangeres 13. november kl 1000-1500 og er åpent for dansepedagoger i danse-/ballettskoler, kulturskoler, videregående skoler og høyskoler, og dansekunstnere med interesse for det pedagogiske feltet. Påmelding – førstehen til mølla: post@bergen-dansesenter.no

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer