Danse- og teatersentrum søker kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet. Koronasituasjonen fører til at CINARS legger opp til et todelt program – CINARS WEB november 2020 og CINARS Biennale i mai 2021. Søknadsfrist er 10. august.

Oslo kommune har satt av 1,3 mill. kroner i stipender til Oslobaserte scenekunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Danse- og teatersentrum har fått i oppgave å forvalte midlene, som skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde. Søknadsfrist er 1. september.

Er du interessert i å utvikle din koreografiske stemme og kunstnerskap? CODA ønsker å støtte utviklingen av koreografiske praksiser i Norge gjennom å gi unge koreografer tid og veiledning til å utvikle sine prosesser. CODA sammen med Bærum kulturhus skal derfor gjennomføre en ny runde med Kreativ Lab og søker to unge koreografer for 2020-2021. Søknadsfrist er 15.august.

Har du en solo/duett/gruppestykke som du har lyst å vise frem på en spennende plass i Oslo? Har du en ide om hvor akkurat ditt verk passer best? CODA warmupfest vol.2 åpner lørdag 10.oktober med dansekunstnere på forskjellige steder i byen og de ser etter 2-3 verk til åpningen. Søknadsfrist er 9.august, svar utsendes 15.august.

Dansenett Norge er et samarbeid mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT og RAS som har gått sammen om å etablere et turnénettverk for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst mer tilgjengelig. Nå er søknadsskjema for sesongen vår 2022 åpen. Søknadsfrist er 26. august kl. 13:00.

Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Norges viktigste kulturpris. Send inn forslag til kandidater fram til 1. september.

MTF Musikkteaterverksted, Musikkteaterforums utviklingsordning for ny norsk musikkdramatikk, søker nye verk for inntak høst 2020. Norske profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre opphavere innen det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller internasjonalt kan søke. Frist er 24. august.

UREDD er rettet mot unge scenekunstnere med tilknytning til Nord-Norge som er i ferd med å etablere seg i det profesjonelle feltet etter endt utdanning. Prosjektet vil ta opp inntil fem talenter, og har en tidsramme på halvannet år. UREDD har oppstart høsten 2020. Søknadsfrist er 10. august.

Aerowaves søker 20 unge koreografer med base i Europa. De utvalgte vil bli presentert på neste års Spring Forward festival, 6. - 9. mai 2021, og av de 27 partnerne rundt om i Europa. Søknadsfrist er 16. september.

Dansearena nord i Hammerfest tilbyr koreografer, dansere og andre som jobber med dans og bevegelse mulighet til å søke residens. Søknadsfrist for våren 2021 er 10. september.

Scenekunstbrukets repertoaret inneholder en rekke forestillinger, fra blant annet dukketeater/figurteater, dans, teater, en rekke crossover-prosjekter og monologer, for forskjellige scener og forestillingsrom, for barn og unge i aldersgruppen 0-20 år. Søknadsfrist for opptak er 20. august.

Les mer

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

Dansearena nord tilbyr koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform muligheten til å søke produsentstøtte. De tilbyr ulike tjenester som ligger under produsentfunksjonen: søknadsskriving, planlegging av innstudering, premiere og/eller turné og hjelp til markedsføring.

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer