Kunstnerisk utvalg i Ravnedans jobber mot festivalen i 2021 og vil gjerne høre hvem som inspirerer dere. Du kan anbefale opptil 3 kunstnere eller forestillinger og de ber deg fylle ut et skjema hvor du skriver kort om hvorfor du ønsker å anbefale akkurat denne kunstneren eller forestillingen for Ravnedans 2021. Frist for innspill er 7. april.

For å foreslå fyller du ut dette skjemaet: https://forms.gle/Uf9CUQ13hJqLJRS17

Les mer HER