Fire dansekunstnere med tilknytning til Trondheim søkes til prosjektet «Some things last a long time» under ledelse av kunstner Jasper Siverts. Prosjektet finner sted i Trondheim i uke 44 (tirsdag – lørdag), og er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Kunsthall Trondheim og DansiT. Søknadsfrist er 24. september.

Prosjektet tar utgangspunkt i spørsmål rundt hva som blir inkludert, representert og konservert, og hva som ikke blir inkludert. Siverts ønsker å utforske forholdet mellom kropp, institusjon og representasjon gjennom en kroppslig oversettelse av eksisterende kunstobjekter og på den måten bryte ned hierarkier mellom ulike medier og mellom sosiale og individuelle kropper.

Les mer her

Dansit01