PRODA Vestland og Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, inviterer til Dansepedagogisk seminar 2020 fredag 4. desember. Seminaret er åpent for dansepedagoger i danse-/ballettskoler, kulturskoler, videregående skoler og høyskoler, og dansekunstnere med interesse for det pedagogiske feltet. Påmelding – førstehen til mølla: post@bergen-dansesenter.no

VEIEN FRA MÅLSETTING OG PLANER TIL DEN KONKRETE DANSETIMEN – felles refleksjon og erfaringsdeling
På Dansepedagogisk seminar ønsker de i år å gi plass til all den erfaring og kompetanse som hver enkelt dansepedagog innehar. De legger opp til samtaler og refleksjon, diskusjon og meningsutveksling hvor målet er at vi i fellesskap både skal bidra til og dra nytte av vår samlede kunnskap om det å være dansepedagog.

Marit Loe Bjørnstad vil være moderator og lede oss gjennom dagen med innledning til temaene.

Didaktiske utfordringer:
o    Hvilke mål jobber vi mot i undervisningen og i hvilken grad er elevene innforstått med disse?
o    Hvilke begreper bruker vi for å beskrive dansen, teknikken, utførelsen, og hva legger vi egentlig i disse begrepene? Hvordan forsikrer vi oss om at elevene legger det samme i begrepene?
o    Hvordan kan vi undervise på en måte som gjør at elevene kan sette ord på teknikk og ferdigheter?
o    Hvordan tilrettelegger vi for at alle elever skal oppleve mestring og utfordringer i grupper med elever på ulike nivå?

De tar gjerne imot flere forslag til tema eller konkrete eksempler til diskusjon innen de gitte temaene. Fint om det sendes på forhånd innen 9.11.

MARIT LOE BJØRNSTAD (1983) er utdannet danser og pedagog fra Den Norske Balletthøyskole (nå Høyskolen Christiania) og Universitetet i Bergen (UIB).  Fra 2007 har hun arbeidet som danser, koreograf, dansepedagog og veileder innen kunstnerisk arbeid. De siste årene har hun undervist i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og UIB. Ved HVL underviser hun også i dansedidaktikk for studenter på praktisk-pedagogisk utdanning. I høst er hun aktuell som danser i et prosjekt av Karen Eide Bøen og et samarbeidsprosjekt med søster og sanger Ingebjørg Loe Bjørnstad og mor Anne Loe under Oktoberdans.

Fredag 13. november kl. 10.00-15.00
Registrering og kaffe/te fra kl. 9.30.
Pris: kr. 300
Hvis du betaler som privatperson er prisen kr. 150.
Lunsj i Kafe Kippers kommer i tillegg.   

Les mer på www.bergen-dansesenter.no

Dansepedagogisk seminar 2020 1024x320 01