Norske Dansekunstnere deler hvert år ut fire profesjonsstipend. Stipendene er forbeholdt profesjonelle og yrkesaktive, det vil si de som har dansekunst som sin hovedbeskjeftigelse. Du trenger ikke være medlem i Norske Dansekunstnere for å søke. Søknadsfrist er 15. desember.

- Stipendene skal tilgodeses de som arbeider med dansekunst på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå.
- Stipendene gis de som hovedsakelig har sitt virke i Norge, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstneriske uttrykksformer eller organisasjonsmessig tilknytning.
- Norske Dansekunstneres profesjonsstipend består av fire stipender á 40 000NOK hver. 1) Danserstipend, 2) Koreografstipend, 3) Pedagogstipend, 4) Dans- og filmstipend

Søknad skal inneholde:
- Søkerens personalia, CV på maksimum en side og gjerne et oppdatert bilde.
- Kort og oppdatert informasjon om søkerens kunstneriske virksomhet.
- Kunstnerisk motivasjon og planer for bruk av stipendet, maksimum 3500 tegn (ca én A4-side).

Søknaden skal sendes digitalt til kontakt@norskedansekunstnere.no innen søknadsfristen 15. desember 2020.

Søknad og maksimum to vedlegg skal være i PDF-format. Alle digitale filer samt topptekst i dokumenter må merkes med søkerens navn.

Stipendene tildeles under forbundets generalforsamling vår 2021.


NoDa logo mørkebla01