I 2020 ble Kulturrådet tildelt rollen som nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet. Nå inviterer de til digital innspillsrunde og påfølgende arbeidsverksted for å konkretisere koordinatorrollen og videre samarbeid med sektoren. Skriftlige innspill sendes innen 23. november.

Kulturrådet har som oppdrag å bidra til et mer tilgjengelig, representativt og relevant kulturliv. Målsettingen er at flere skal delta som publikum, kunstnere eller arrangører, samt større bredde i kunstnerisk innhold.

- Mangfold er viktig for Kulturrådet fordi mangfold er selve forutsetningen for et kunst- og kulturliv av høy kvalitet og relevans for hele befolkningen, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Digital innspillsrunde og arbeidsverksted
Kultursektorens utfordringer og behov er til en viss grad kartlagt, men det må avklares hvordan sektoren skal samarbeide og hvilke krav det stiller til den enkelte aktør og til Kulturrådet som nasjonal koordinator. Det bes derfor om skriftlige innspill HER innen 23. november, og det oppfordres til å delta på et felles arbeidsverksted 3. desember. Tilbakemeldingene skal benyttes til å definere hvordan koordinatorrollen kan gi merverdi for sektoren.

Les mer HER

NKR01
Foto: Bildet er tatt under Nordic Dialogues