Dansenett Norge er et turnenettverk for å gjøre danseforestillinger tilgjengelig for publikum i hele landet. Dette er et samarbeid mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge, RAS, DansiT og Dansearena nord. Koreografer og kompanier er velkomne til å søke til Dansenett Norge. Denne søknadsrunden vil gjelde for turné høsten 2022. Søknadsfrist er 21. januar 2021 kl. 13:00.

Les følgende før du søker.
Det oppfordres til å søke i god tid før søknadsfristens utløp.
Link til søknadsskjemaet finner du her

DNN03