Festspillene i Nord-Norge søker nå en scenekunstprodusent i en 4-årig prosjektstilling, knyttet til festspilldirektørens åremålsperiode. Produsenten assisterer festspilldirektøren i programmeringsspørsmål og fungerer som det operative bindeleddet mellom kunstnere, administrasjon og teknisk avdeling. Søknadsfrist er 29. januar.

Produsenten er ansvarlig for koordineringen og implementeringen av det kunstneriske programmet og aktivitetene på festivalen (inkludert coproduksjoner, ungkunstprosjekter, og samarbeidsprosjekter).

Les mer HER

FNN foto renate jensen 14 01

Foto: Renate Jensen