Vi i Danseinformasjonen ønsker alle en god jul og et BETYDELIG bedre nytt år, særlig for kunstnerne som har blitt så hardt rammet i 2020, på så mange plan. Dansekunstnerne har vært spesielt utsatt fordi så mange som 90 prosent av dansekunstnerne jobber i det frie, prosjektbaserte feltet, uten fast ansettelse. Mange har opplevd å ikke kunne være i produksjon og at forestillinger har blitt avlyst eller utsatt, både her hjemme og internasjonalt, og fremtiden føles for mange usikker.

Vi har fått noen avbestillinger i vår så da er det fritt frem å melde sin interesse. Ta en titt på leieoversikten på vår nettside og send en e-post til sindre@danseinfo.no hvis du vil booke.
danseinfo.no/scenehuset

Boken Labile balanser er forfattet av danser Truuk Doyer og illustrert og redigert i samarbeid med barnebarnet, billedkunstneren Sebastian Makonnen Kjølaas. Her får man et innblikk i hvordan det var å være en ung utenlandsk danserinne i Norge på 40- og 50-tallet, gjennom en rekke personlige og særegne fortellinger om Doyers hemmeligheter, sorger og gleder. Boken er rikt illustrert av Kjølaas og med en samling fotografier som aldri før er publisert. Labile balanser er ført i pennen fra Doyer, som ankom Norge i 1949, og opp til hennes død i februar 2020, 102 år gammel.

Skolens virksomhet vil i stor grad forbli uforandret, og Hilde Haugan vil fortsette som Bårdar Akademiets rektor. Haugan sier at det er svært motiverende at hun i fremtiden kan fokusere på det faglige og kunstneriske.

Panta Rei Danseteater (PRD) ble etablert i 2000 og fyller dermed 20 år i år, gratulerer! Siden oppstart har kompaniet laget seksten forestillinger og ledet en rekke større danseprosjekter. Kompaniet driver også et talentutviklingsprogram for unge profesjonelle dansekunstnere – TILT Grow.

Pedagog, veileder og utøvende danser, Ingunn Rimestad (født 23. november 1950), har gjennom sitt virke satt dype spor i det norske dansekunstfeltet. Som danser har Rimestad beveget seg igjennom sin samtid og er en utøver med integritet. Høydepunktene i hennes karriere spenner fra Studio Oscar og arbeider med Edith Roger og Gerd Bugge på Nationaltheatret på 70-tallet, via et langvarig samarbeid med koreografen Lise Ferner, blant annet i kompaniet Hexakin.

Danseinformasjonen har i høst skrevet kontrakt med Nasjonalbiblioteket som skal digitalisere audiovisuelt materiale i Dansearkivet. Vi ønsker i den forbindelse å kartlegge hvor mye filmmateriale som befinner seg i privat eie, og som etterhvert kan være aktuelt å innlevere til Dansearkivet. Både forestillingsvideoer og opptak fra prøver er interessant og vi tar imot filmer av alle format (som for eksempel VHS, betabånd, filmruller, DV-tape, DVD og lignende).

Grunnet smittevern-innstramninger i Oslo kommune vil vi de neste tre ukene ha åpent for besøkende kun etter avtale. Vi vil være bemannet og tilgjengelig på telefon og epost i hele perioden. For de som ønsker å låne bøker, ta kontakt på forhånd. Les mer om retningslinjer og rutiner angående biblioteket og utlån/levering lenger ned.

Morten Kippe, Ida Holthe Lid og Elisabeth Carmen Gmeiner inviterer kunstnere og produsenter til en uformell én til én-samtale rundt spørsmål og problemstillinger knyttet til produksjon. Sprechstunde vil fungere som et samlingspunkt for de som gjør eget produsentarbeid. De tilbyr individuelle veiledningstimer innenfor bl.a. administrasjon og økonomi, nettverksbygging, produksjonsledelse og turnévirksomhet.

Telemarksforsking i samarbeid med Ine Therese Berg skal utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om fri scenekunst for Kulturrådet. Et sentralt spørsmål i utredningen er visningsmuligheter for fri scenekunst. Som en erstatning for et større innspillsseminar er det opprettet en Facebook-gruppe det aktører innenfor det frie feltet inviteres til å gi innspill og diskutere dette.

Utopia er et scenekunstprosjekt som skal foregå på Tøyen i april 2021. Et team av skuespillere og scenekunstnere som sammen med 4-5 ungdommer skal lage en forestilling på Tøyen og de søker ungdom i alderen 16-18 år som bor på Tøyen. De søker ungdom som kan være med på å lage tekster til forestillingen, være med som skuespiller/danser/utøver og lage scenografi og musikk til forestillingen. Frist for påmelding er 20. november.

Onsdag 7. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 fremlagt, og sett med dansebriller gir kulturbudsjettet flere ting å glede seg over.  

I går, den 23. september, ble byrådets budsjettforslag lagt fram, og vi har sett på forslaget til kulturbudsjett for Oslo kommune – nærmere bestemt på kapittel 500, som omhandler tilskudd og avsetninger. Overordnet har byrådet foreslått en videreføring med samme sum som i år til de fleste større ordninger som kan søkes på gjennom året. Dette er bl.a. løpende kunst- og kulturtiltak med 7 millioner kr., innovasjon innen kultur og kulturnæring med 1,5 millioner kr., spaserstokken med 4 millioner kr., kultur til barnehagebarn med 3 millioner kr. samt avsetningen til Oslo kommunes kulturstipend og priser med 2,5 millioner kr.