I september 2020 arrangeres det to dansefestivaler med jazzdans i fokus. Oslo Jazzdansfestival er Norges første og eneste festival dedikert til jazzdans og går av stabelen 28. september - 2. oktober på Scenehuset i Oslo. Festivalen tid for DANS (24. - 26. september) arrangerer fagseminaret Hva med jazzdansen? hvor du blant annet kan få med deg foredraget Jazzdansens utvikling, betydning og kontroverser som holdes av Danseinformasjonens historiker Sigrid Svendal. Er oppmerksomheten rettet mot jazzdansen tilfeldig eller ser vi konturene av en gjenoppblomstring av jazzdans som kunstform? Vi har spurt festival-arrangørene om deres tanker rundt dette.

I forbindelse med festivalen tid for DANS i Porsgrunn (24. - 26. september) arrangerer de fagseminaret Hva med jazzdansen? Danseinformasjonens historiker Sigrid Svendal skal i den forbindelse holde foredraget Jazzdansens utvikling, betydning og kontroverser den 25. september. Hun vil blant annet fortelle om da jazzdansen kom til Norge og om hvordan sjangeren har utviklet seg i det frie dansekunstfeltet.

For å senke terskelen for at flere blir med i debatten relanserer Balansekunst Argumentasjonsuiden for likestilling og mangfold i kulturlivet. Den nye guiden presenterer noen av de vanligste innvendingene mot likestilling og mangfold i kulturlivet og gir en rekke konkrete argumenter som kan brukes til å besvare disse påstandene.

De får prisen for forestillingen We Come In Peace, gratulerer! Karen Frøsland Nystøl skriver: We Come In Peace er et modig prosjekt. Formmessig nyskapende presenterer den seg som en utenomjordisk dansical. En hybrid mellom danseforestililing, performance, teater og konsert. Tematisk er den overraskende intim.

Høsten 2020/vinteren 2021 vil PRAXIS Oslo arrangere samtaler som adresserer mangelen på prøve- og produksjonslokaler i Oslo. Til den første samtalen, den 21. september, har de invitert dansekunstnerne Ingeleiv Berstad (Bananaz) og Ann-Christin Kongsness. 

Ved Oslo Parkour park holdes det morgenklasser hver onsdag kl 0900-1100 høsten 2020. Dette er et nytt tilbud til frilansere som interesserer seg for floor work, flow, groove og lettere akrobatiske utfordringer ved sceniske uttrykk.

Det svart produksjons-rommmet på Rom for dans er ledig fra uke 12 – 19 (22.03 – 16.05)  2021 for utleie. Første menneske til mølla. Send mail til utleie@romfordans.no

Dansekunstnerne Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks (No/Jp/Be) har i samarbeid med DansiT, laget dansefilmen yet still we rise som er et unikt filmportrett av Danseteateret 55+ og Danselaboratoriet fra Trondheim. Portrettet er preget av deltagernes levde liv og Avdal/Shinozakis underfundige og varme kunstneriske blikk. Filmen vises 4. november kl. 1900 på Studioscenen på Dansens Hus. I forkant av filmvisningen blir det en samtale med kunstnerne Heine Avdal og Yukiko Shinozaki liveoverført fra Brussel, ledet av Danseinformasjonen. Arrangementet er initiert av Danseinformasjonen i samarbeid med Dansens Hus og DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.

Det har dessverre blitt en fast høst-føljetong de siste årene: Med avslagene på kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet følger diskusjonen om de såkalt «etablerte scenekunstkompaniene». Hvem har ansvaret for disse? Skal de fortsatt eksistere? Og hvorfor finnes det ikke statlige støtteordninger som ivaretar livslange kunstnerskap i det frie scenekunstfeltet? Denne uka har det blitt kjent at «etablerte kompanier», og tidligere mottagere av Basisfinansieringstøtten, zero visibility corp./Ina Christel Johannessen, Heine Avdal Produksjoner, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Winterguest/Alan Lucien Øyen, Jo Strømgren Kompani, Goksøyr & Martens og Verdensteatret fått avslag om kunstnerskapsstøtte.

Harris har hatt stor betydning for dansen i Norge. Hun var ballettsjef ved Den Norske Opera (nå Nasjonalballetten) i perioden 1961–65. Hun etablerte, og var også sjef for Operaens ballettskole fra 1965 til 1987 og drev en egen pedagogisk linje mellom 1968 og 1979. Fra 1979-88 var hun ansatt ved Statens balletthøgskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo). Hun har også jobbet i og med film, blant annet sammen med Gene Kelly som hans assistent og i The Red Shoes både som danser og ballettmester. Joan Harris ble 100 år i mars.

19. august la kulturminister Abid Raja 900 friske millioner kroner på bordet til kunst- og kulturfeltet gjennom videreføring av kompensasjonsordningen for arrangører, og en ny stimuleringsordning som skal bidra til økt aktivitet. Danseinformasjonen har spurt Norske Dansekunstnere om hva disse ordningene betyr for dansekunsten. Fungerende forbundsleder i Norske Dansekunstnere Eva Grainger har svart.

Dansekunstner Minda Marie Kalfoss er høsten 2020 engasjert i en 60% prosjektstilling i Dansearkivet. Hun skal blant annet dykke ned i det viktige arbeidet med å ordne arkiver og knytte informasjon til bildene. Minda har også ansvar for å registrere og klargjøre alle filmer i Dansearkivet og i Danseinformasjonens videotek for digitalisering slik at de blir bevart i et evighetsperspektiv.

Heddaprisen deles ut årlig for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Prisen ble første gang utdelt i 1998. Fram til nå har de nominerte, prisvinnerne og priskategoriene i all hovedsak vært rettet mot teateret, og hatt et teaterfaglig utgangspunkt. Etter mange års arbeid for å få dansen inkludert er det derfor en gledelig nyhet at Heddakomiteen for første gang har oppnevnt et dansefaglig medlem til å sitte i juryen, og at de har opprettet et danseutvalg. Dette er et etterlengtet skritt for dansekunsten og dansekunstnerne.