Kunsthøgskolen i Oslo meldte 9. januar at Suzanne Bjørneboe vil fungere som dekan på Fakultet for scenekunst inntil ny dekan er ansatt. Tidligere dekan Harry Guttormsen sluttet ved årsskiftet, ett år før hans åremål gikk ut.

Arabesk – et av de fremste skriftlige mediene i Norge for det pedagogiske miljøet innenfor dans og musikk, er vedtatt nedlagt av økonomiske årsaker.

Ledelsen ved Fakultet for scenekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) la i forrige uke frem et spareforslag som innebar en pause i opptaket av bachelorstudenter i jazzdans og samtidsdans i 2008. Forslaget vakte mange sterke reaksjoner.

Et nytt fond for samarbeidsprosjekter innen kultursektoren etableres nå i Polen. Kulturutvekslingsfondet er på ca 35 millioner kroner.
Fondet vil bli forvaltet av det polske kulturdepartementet, men finansieres i hovedsak av norske EØS-midler.

Kultukomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, registrerer at Dansens Hus tar i bruk egne og særskilt tilrettelagte lokaler høsten 2007, og at Dansens Hus innen utgangen av 2007 skal legge frem en egen strategi for publikumsutvikling innenfor en tidshorisont på 5-10 år.

Årets siste tildeling fra Norsk kulturråd ble foretatt i rådsmøte 6. og 7. desember. Med dette er hovedtallene for 2007 klare. Totalt har Norsk kulturråd delt ut 300,1 millioner kroner i 2007. Avsetningen til fagområdet Scenekunst utgjør totalt 48,2 millioner, hvorav 16,6 millioner går til dans.

Norsk kulturåd kom i dag med en pressemelding med oversikt over tildelingene foretatt i rådsmøte 6. og 7. desember 2007. Det følgende er hentet fra pressemeldingen. Norsk kulturråd gir 22,1 millioner kroner til fri scenekunst og dans ved andre tildeling 2007. Det er gitt tilskudd til 61 grupper og kunstnere fordelt på; 31 teaterforestillinger, 8 til performance, 16 til dans og 6 til opera/musikkteater.

Forestillingen MOT HIMLALEITE! Sauda tour en l`air blir et av Kulturhovedstaden Stavanger2008’s mest spektakulære prosjekter. Forestillingen koreograferes av Leif Hernes og Anne Grete Eriksen i Dansdesign.

I forbindelse med åpningen av Dansens Hus arrangeres en internasjonal konferanse om dans helgen 1. og 2. mars 2008. Temaet som er valgt er Centre and Periphery - Contemporary dance today.

Våre nye nettsider er fortsatt under utarbeidelse. Gi oss derfor gjerne tilbakemeldinger om du savner noe, om noe virker uklart eller om du har problemer med å finne frem.
post@danseinfo.no
Et nytt nordisk-baltisk EU-prosjekt innen dansekunst er lansert. Fra 22. til 24. november møttes samarbeidspartnerne bak det treårige EU-prosjektet ke∂ja til kick-off i Tallinn for å gjennomgå prosjektet i sin helhet. Hvert av de 6 deltagerlandene (de nordiske landene pluss Litauen) stilte med en arbeidsgruppe, og de assosierte landene Estland og Latvia var også representert.

Denne uken ble budsjettforliket for Oslo kommune lagt frem, og flere kulturinstitusjoner kan registrere forslag til økte bevilgninger. Dans vil, dersom forslaget blir vedtatt i bystyret, få økt støtte på flere måter. Forslaget vil etter all sannsynlighet bli vedtatt, fordi det blir lagt frem av et bredt flertall.

Kulturminister Trond Giske inviterte til konferansen ”Mer demokrati – mer kultur” onsdag 14. november. Hovedtema var strukturer og tildelinger på kulturområdet. Konferansen ble arrangert av Løken-utvalget og Kultur- og kirkedepartementet.