Her er et anonymt referat fra frokostmøtet som ble arrangert av Danseinformasjonen og Dansens Hus den 18. oktober. Vi ønsket blant annet å diskutere konsekvensene av endringene i Kulturrådets basisfinansieringsordning. Samtidig ville vi løfte frem de strukturelle utfordringene som dansekunstnere i det frie feltet står overfor. Referatet inneholder også Sigrid Ø. Svendals historiske presentasjon som viser utviklingen av det frie feltet og konsekvensene som endringene i støtteordningene har hatt for feltet.

Oppropet er initiert av dansekunstnere i det frie feltet og krever blant annet en helhetlig kulturpolitikk for det frie dansefeltet og levedyktige og langsiktige strategier for etablerte kunstnerskap, slik at vi kan ivareta bredden i dansefeltet i Norge. "Hvor er ordningene som ivaretar de dansekunstnerne som har skapt kunst gjennom livslange kunstnerskap? Hvor er ordningene som ivaretar de etablerte kompaniene som gjennom lang tids investering har oppnådd et høyt profesjonelt nivå, internasjonal anerkjennelse og som fortsatt etterspørres av sitt publikum?".

Scenehuset er Danseinformasjonens utleielokale på Majorstuen i Oslo. Vi har en del ledig i 2020 og Scenehuset passer utmerket til prøver, mindre forestillinger, kurs og rolige konserter. Det er et nydelig og godt rom å jobbe i. Les mer om Scenehuset og se leieoversikten her. Ta kontakt med sindre@danseinfo.no for priser og mer informasjon.

Koreograf, danser og pedagog Merete Bergersen er en legende innen norsk dansehistorie. Hun var en av initiativtagerne til Høvik Ballett, Norges første frie dansegruppe, som markerer 50-års jubileum i år. Gruppen hadde stor betydning for utviklingen av norsk moderne dans og regnes som starten på det frie dansekunstfeltet vi ser i dag.

Hvordan kan vi skape rom hvor varierte kropper og mangfoldige historier blir representert og fortalt? I en forlengelse av de pågående samtalene rundt avkoloniseringen av scenekunsten og kulturlivet, fortsetter vi diskursen rettet mot representasjon i dansefeltet. Samtalen er initiert av Harald Beharie og Louis Schou-Hansen som en del av programmet til Shine Utopians på Dansens Hus 7.-10. november og arrangeres i samarbeid med Danseinformasjonen og Dansens Hus søndag 10. november på Dansens Hus. I panelet: Steffi Lund, Snelle Hall, Roza Moshtaghi, Harald Beharie og Louis Schou-Hansen. Sulekha Ali Omar er moderator.

Boka Høvik Ballett ble utgitt av Orfeus Publishing i september 2019. Den er rikt illustrert og gir et historisk innblikk i Høvik Balletts 20 års virke og betydningen gruppen hadde for norsk moderne dans. Forfattere er Merete Bergersen, Anne Brit Kjelsrud, Lars Mørch Finborud, Jan Erik Vold, Rolf Wallin, Tone Gellein m.fl. Boka er nå til slags hos Danseinformasjonen.

De seneste årene har vi sett en betydelig nedgang i anmeldelser og dekning av dansekunst i mediene. En gledelig nyhet er da at Norsk Shakespearetidsskrift nå har startet et nytt prosjekt og vil satse mer på anmeldelser av dansekunst.

Ina Christel Johannessen er en av Norges mest anerkjente koreografer. Forestillingene hennes kjennetegnes ved et høyt fysisk energinivå i tillegg til poetiske og ofte teatralske elementer. Johannessen har markert seg som koreograf i både inn- og utland i over tre tiår og har turnert med forestillingene sine i over 18 land. Lørdag 5. oktober fyller hun 60 år, gratulerer med dagen Ina!

Dansescenen er en ny miniserie om dansekunst og ulike dansekunstnere. Hver episode dedikeres til en dansekunstner og man får et unikt innblikk i hvordan man kan jobbe med dans i dag. Serien vises som en del av Hovedscenen på NRK2 den 6. oktober kl. 2105 og man vil få anledning til å følge koreografene Alan Lucien Øyen, Ingri Fiksdal og Kristin Ryg Helgebostad i deres arbeide.

Høvik Ballett ble etablert i 1969 og Danseinformasjonen markerer 50-årsjubileet med Dansehistorisk kino – Høvik Ballett 50 år på Dansens Hus lørdag 12. oktober kl. 1900. Her vil dere få film-smakebiter fra noen av forestillingene de skapte i løpet av sine 20 år som frigruppe. I tillegg blir det en liten samtale mellom dansere og koreografer i Høvik Ballett, Merete Bergersen, Anne Brit Kjelsrud og Ina Guro Moen og Danseinformasjonens historiker Sigrid Øvreås Svendal.

Kulturdepartementet mottok 14. august evalueringsrapporten Rom for trinn og tale hvor Carte Blanche, Dansens Hus, Teater Innlandet og Turnéteatret i Trøndelag blir evaluert. Den dekker fireårsperioden 2015-2018 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Dansekunstnere er ofte unge og kunstformen er ung med få institusjoner og lite infrastruktur. Det er derfor kritisk at Kulturrådet nå har endret en viktig støtteordning, og med det gjort det vanskeligere og mindre attraktivt å være erfaren dansekunstner. Denne kronikken, av Sigrid Øvreås Svendal, er opprinnelig publisert på scenekunst.no, en kortere versjon ble publisert i Klassekampen 18. september 2019.

Danseinformasjonens daglige leder, Sigrid Øvreås Svendal, kommenterer i Klassekampen 19. september, hvordan manglende helhet i kulturpolitikken påvirker dansefeltet, spesielt når ordninger i Kulturrådet endres. – Det må legges til rette for at man i dansekunsten, på lik linje med andre kunstformer, kan fortsette etter fylte 50 år, både som utøver og koreograf, men da må støtteordningene følge med, sier Svendal