Trenger du påfyll?
Tirsdag 17. nov. kl. 0930–1030 kan du møte studenter fra programmene masterstudier i dans og koreografi og Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU). De vil møte deg i samtale om overføringsverdier mellom det skapende, utøvende og pedagogiske i et kunstnerskap. I tillegg gis det en kort orientering om de tre studieprogrammene for potensielle søkere, og programansvarlige vil være der for å svare på eventuelle spørsmål. Møtet vil foregå på Zoom.

Masterstudiet i koreografi er et toårig fulltidsstudium. Studiet bygger på en bred forståelse av koreografi og henvender seg til studenter som ønsker å utvikle og fordype sin kunstneriske forståelse gjennom skapende praksis og kritisk refleksjon. Sentrale tema er komposisjon og dans, interdisiplinært samarbeid, så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid i spenningsfeltet mellom tradisjon og innovasjon. Søknadsfrist er 1. desember.

Masterstudiet i dans er et toårig fulltidsstudium. Studiet åpner for en undersøkende tilnærming til det å være utøver i dagens scenekunstfelt, og henvender seg til dansere som ønsker å utvikle sin performative artikulasjon og refleksjon i egne- og samarbeidende prosjekter. Studiet gir teoretiske perspektiver som belyser dansekunsten som kulturelt uttrykk i estetisk, dansehistorisk, politisk, etisk og sosial sammenheng. Søknadsfrist er 1. desember.

Norges dansehøyskole er nå en del av Høyskolen Kristiania. De tilbyr en bachelorgrad i dans med pedagogikk, med fordypning i jazzdans eller samtidsdans. Neste søknadsfrist er 15. februar 2020.

Universitetet i Stavanger tilbyr bachelor i dans. Studiet har hovedfokus på samtidsdans og omfatter både praktiske og teoretiske emner. Som student får du blant annet daglig trening i samtidsdans, i tillegg til repertoar, improvisasjon og koreografi. Søknadsfrist er 15. desember 2019.

Bårdar Akademiet tilbyr to-årig fagskoleutdanning i dans og musikkteater (se film) som gir 120 fagskolepoeng. Bårdar International tilbyr ettårig påbyggingsstudium i dans. Studiet bygger på to-årig fagskoleutdanning, tilsvarende utdanning eller realkompetanse.

Nå er de første norske studentene i New York, og klare for et semester med dans på Peridance. De får 10 dansetimer av fritt valg inkludert i et semester på 14 uker.De får norske studiepoeng og fullt lån og stipend fra Lånekassen.