Hun overtar dermed ledelsen etter Tove Bratten som har ledet organisasjonen i 28 år. – Vi er svært glade for at Hege har takket ja til jobben. Vi tror hun er den rette til å lede Danse- og teatersentrum videre inn i framtiden, sier styreleder Susanne Næss Nielsen.

Praxis Oslo inviterer dansekunstnere til en samtale den 20. mai kl 1600-1700 med nye Re(form) - DANS, en uavhengig organisasjon ment for det norske dansefeltet nasjonalt. Organisasjonen har en målsetning å bidra til at dansekunstnere – først og fremst – å lykkes i sin karriere, men også videre inn i arbeidslivet etter sin sceniske karriere. Et åpent nettverk - uavhengig alder og fase du befinner deg i som danser. Re(form) DANS tar utgangspunkt i en organisasjonsmodell som allerede finnes i 10 land og har vært virksom i over 30 år.

Hver torsdag i mai og juni inviterer Norske Dansekunstnere inn nasjonale og regionale tilskuddsordninger og fond, som er av stor betydning for produksjon, visning, distribusjon og formidling av norsk dansekunst nasjonalt og internasjonalt. Lunchmøtene foregår fra 12.00 - 13.00, og er en uformell møteplass hvor tilskuddsordningene og fondene får mulighet til å presentere seg selv og de ordningene de arbeider med, i tillegg til at deltakere får stille spørsmål.

Hvordan jobber institusjonene med mangfold i dag? Og hvordan burde de jobbe i tiden som kommer? Hvilke miljøer kan veilede institusjoner som ønsker det? Norsk publikumsutvikling inviterer til webinar den 26. mai kl 1300.

Panelsamtalen vil i årets utgave av Oslo Jazzdansfestival dreie seg om sjangeroverskridende arbeid siden det er mange av våre medvirkende som stiller spørsmål ved tradisjonelt etablerte kategorier, både med tanke på dansekategorier og identitet mer generelt. På liknende måte som verkene omhandler det å finne ny giv og trygghet i det usikre, beveger danserne seg i grenseland med tanke på sjangertilhørighet. Samtalen arrangeres på Scenehuset 25. juni.

Norske scenekunstnere mener, i større grad enn øvrige kunstnere, at ytringsfriheten har blitt svekket de siste fem årene og de oppgir også å ha opplevd trusler og hatefulle meldinger i forbindelse med kunstneriske ytringer. Dette kommer tydelig frem i Fritt Ords rapport Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 som ble lansert 11. mars i år. Hva kan så vi som institusjoner og organisasjoner i dansefeltet gjøre for å beskytte og hjelpe utsatte kunstnere? Vi har spurt programmerende scener, medlems- og interesseorganisasjoner, fagforbund og regionale kompetansesentre for dans om hva de kan bidra med og hvem dansekunstnerne kan kontakte hvis de blir utsatt for hets og trakassering.

Det har den siste tiden vært skrevet en mengde kommentarer og artikler i diverse medier etter at den anonyme Facebook-profilen Sløseriombudsmannen/Are Søberg sto fram med fullt navn, og etter at det i Fritt Ords rapport Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 kommer tydelig fram at særlig scenekunstnere mener at ytringsfriheten har blitt svekket de siste fem årene. Vi har registrert og laget en oversikt over de siste ukers kommentarer.

Scenekunstbruket hadde nylig en spørreundersøkelse svært mange respondenter etterlyste møteplasser for fagfellesskapet, samt nettverksmuligheter, mentormuligheter og arenaer for å møte nye mennesker, spørre om råd eller drodle nye ideer. Dette vil vi ta tak i, og etablerer nettverksgruppe for scenekunstnere for deling av erfaringer og støtte. Vil du være med i en nettverksgruppe? Påmeldingsfrist er 13. april.

2020 ble et eksepsjonelt og krevende år på mange ulike plan – et år som vil skrive seg inn i historiebøkene. Den 12. mars kom den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, noe som også innebar stenging av alle kunst- og kulturarenaer. Flere støtteordninger ble rullet ut fra ulike hold, noen mer treffsikre enn andre, og vi fikk for alvor se hvor sårbare kunstnere i det frie, prosjektbaserte feltet er.

Det 10 år siden Kompani Haugesund ble etablert og i den anledning starter de jubileet med forestillingen VIBRA – en verkskohort bestående av 5 forskjellige danseverk som har blitt ført sammen av tiden vi lever i. Gratulerer med jubileet!

Snekkarlemmen er en kunstnerstyrt residens på Tolga. Snekkarlemmen kulturlåve egner seg i særlig grad for dansekunstnere, musikere, sangere, skuespillere og  performancekunstnere, men også tverrfaglige grupper, prosjekter med visuelle kunstnere som trenger store rom og kunstnere som ønsker å holde workshop.

Vi ser fram til en innholdrik måned med mange fine samarbeidspartnere, blant annet Soul Sessions Encounters // Seminar om koreografi som går av stabelen 12.- 13. mars, hvor  daglig leder Sigrid Svendal vil lede samtalen Koreografens prosess; fra idé til scene. I tillegg skal hun holde foredraget Dancesplaining – bli bedre kjent med dans som kunstuttrykk i forbindelse med Dansenett Norges ArrangørWebinar (for arrangører) den 22. mars på Bærum Kulturhus.

NOFOD er en ideell organisasjon som fremmer samarbeid mellom dansevitenskap og praksisfeltet. NOFOD arrangerer seminarer og konferanser, og formålet med organisasjonen er å fremme, styrke og samle mangfoldet av danseforskning, -kunnskap og -praksis i en nordisk kontekst. NOFOD har to styremøter per år, vanligvis i Stockholm eller København, hvor styremedlemmene fra Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge møtes.

Tar norske danseinstitusjoner godt nok vare på vår egen dansearv, eller henger det en skygge av historieløshet over utdannelsen av norske dansere og koreografer? Folkemusikk har tidligere skrevet om den norske folkedansens manglende status i høyere utdanning i dag. Både forskere og utøvere i feltet har advart om at dersom noe ikke snart gjøres, mister vi en viktig del av vår egen arv. Svarstad er intervjuet av Gunhild Nyaas.

Riddu Riđđu Festivalen har utnevnt søstrene og danserne Biret Haarla og Gáddjá Haarla fra Dálvadas i Tanadalen til Årets unge kunstnere. De er 21 år gamle og studerer dans på P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) i Brüssel. De har tidligere gått på ballettskole i Helsinki og medvirket i flere kunstprosjekter sammen med Marja Helander, Pauliina Feodoroff og Outi Pieski.