Randi Urdal har vært daglig leder ved Danseinformasjonen siden 1998, men ønsket i fjor en redusert stillingsprosent og mindre ansvar. Styret i Danseinformasjonen har derfor vedtatt en omorganisering av ledelsesstrukturen i virksomheten, innenfor eksisterende bemanning. Det betyr at det ikke har vært noen ledige stillinger å lyse ut.

Forslag til ny ledelsesstruktur ble vedtatt på Danseinformasjonens siste styremøte i 2018. Sigrid Øvreås Svendal ble tilbudt stillingen som daglig leder og har takket ja. Hun tiltrådte stillingen 15. februar i år. Randi Urdal gikk samtidig over i en 60 % stilling som administrasjonsansvarlig. En del av de administrative oppgavene er i den nye ledelsesstrukturen flyttet fra daglig leder-stillingen til administrasjonsansvarlig, og funksjonen som daglig leder vil derfor i større grad være faglig.

sigrandi11WEB

 

Sigrid Øvreås Svendal har arbeidet ved Danseinformasjonen siden 2015, og har fungert i en midlertidig rolle som faglig leder siden 2017. Hun har en treårig danse- og pedagogutdannelse, og en master- og doktorgrad i dansehistorie fra Universitet i Oslo.

Randi og Sigrid02

Les intervjuet "Dans – og mye mer enn det!" med Randi Urdal her