De seneste årene har vi sett en betydelig nedgang i anmeldelser og dekning av dansekunst i mediene. En gledelig nyhet er da at Norsk Shakespearetidsskrift nå har startet et nytt prosjekt og vil satse mer på anmeldelser av dansekunst.

Venke Sortland fungerer som fagredaktør, sammen med Snelle Hall. Anmeldere er blant annet: Marte Reithaug Sterud, Per Roar, Grace Tabea Tenga, Ilse Ghekiere og Kristine Myklestad.

Satsingen er støttet av Kulturrådets kritikkprosjekt.

Tidsskriftet kommer ut tre ganger i året, hvorav ett nummer er dobbeltnummer. Ved å tegne abonnement på papirutgaven får man også tilgang til det som publiseres på nettsiden.

Her kan du lese mer om Norsk Shakespearetidsskrift:
shakespearetidsskrift.no

Shakespear05