I Oslo kommunes budsjettbehandling for 2020 vedtok bystyret 11. desember å bevilge driftsstøtte til Danseinformasjonen/Scenehuset på kr. 200 000. Forslaget ble fremmet av byrådspartiene (A, MDG, SV) med støtte fra Rødt og Venstre.

For Danseinformasjonen er dette en stor lettelse. Vi har driftet Scenehuset siden 1995, og det har gjennom alle år vært en stor utfordring å bære ansvaret for driftskostnadene til et gammelt ærverdig lokale med stadige oppussingsbehov. Vi tør påstå at Scenehuset er Oslos viktigste prøve- og produksjonsrom for dansekunst – og etter hvert også en viktig visningsarena – men dansekunstnernes betalingsevne kan overhodet ikke matche kostnadsøkningene forbundet med en kommersiell eiers drift av lokalet. Gjennom årene, og senest i år, har vi sørget for en rekke nødvendige oppgraderinger, men uten tilstrekkelig reserver i driftsbudsjettet blir dette nedbetalt av oss gjennom økning i vår husleie. Fordi vi kjenner økonomien til norske dansekunstnere, har vi ikke ønsket å velte de økte kostnadene direkte over på kunstnerne gjennom høyere leie. Det betyr at Scenehuset som prosjekt går i minus og underskuddet har blitt finansiert gjennom driften til Danseinformasjonen.

Da Danseinformasjonen ga innspill til «Kunstbyen – Oslo kommunes kunstplan» i januar i år, så vi at planen ga klare mål og sterke forpliktelser for den fysiske infrastrukturen kunstnerne er avhengig av, noe som også hadde vært vektlagt i byrådserklæringen. I Kunstplanen var mål 2: Oslo skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder, og i byrådserklæringen: gjennom en økt satsing på tilrettelagte verksteder, atelier og øvingslokaler.
 
Disse klare signalene ga oss momentum til å søke om driftsstøtte til Scenehuset fra Oslo kommune, og gjennom året har vi fulgt opp søknaden med lobbyering. At vi har nådd gjennom og fått gehør for våre argumenter, ser vi som en seier for dansekunsten. 200 000 kroner er ikke all verdens, og Scenehuset som tiltak vil fortsatt gå i underskudd. Men tilskuddet betyr rett og slett at vi kan fortsette med forholdsvis lave priser for de anslagsvis 80 leietagerne som skal bruke Scenehuset neste år. Sjelden har en bevilgning fra Oslo kommune til dansekunst i hovedstaden nådd så mange produserende dansekunstnere!

Scenehuset01
Om Scenehuset:

Scenehuset er et gammelt kirkerom og tidligere bedehus for Indremisjonen, som siden 1990 har fungert som et av de viktigste produksjonslokalene for norsk dansekunst. Lokalene består av en storsal med galleri. Gulvflaten måler 17 x 11 meter og det er ca 9 meter under taket. I tillegg er det kjøkken og to dusjer og to toaletter. Det finnes knapt en norsk koreograf som ikke har utarbeidet koreografi, eller en norsk danser som ikke har hatt prøver eller kurs på Scenehuset.

Utleie
Å administrere Scenehuset som produksjonslokale og alternativ scene er en av de viktigste tjenestene Danseinformasjonen kan tilby det profesjonelle dansemiljøet. Scenehuset leies ut pr. halve dager, før og etter kl. 1700 til gunstige leiepriser. Lydanlegg og dvd/videospiller med monitor er inkludert i leien. Kontakt: Sindre Jacobsen sindre@danseinfo.no

Du kan selv se når det er ledig i leieoversikten i her

Scenehuset på Facebook