RAS – Regional Arena for Samtidsdans (RAS) søker nå produsent i 100 % stilling. Stillingen er en prosjektstilling som har ett års varighet, med mulighet for forlengelse. RAS er både en programmerende og produserende scene og kompetansesenter for dans i Rogaland. Søknadsfrist er 5. mars.

Programmet består av lokal, nasjonal og internasjonal dansekunst og er en av landetes mest aktive scener innenfor dette feltet. RAS presenterer ca. 15 danseforestillinger i året. RAS er også én av fem partnere i Dansenett Norge sammen med Dansearena Nord, Dansens Hus, Bærum kulturhus og DansiT.   

Les mer

RAS01
Carte Blanche - NOROROCA. Foto: Yaniv Cohen