Grunnet smittevern-innstramninger i Oslo kommune vil vi de neste tre ukene ha åpent for besøkende kun etter avtale. Vi vil være bemannet og tilgjengelig på telefon og epost i hele perioden. For de som ønsker å låne bøker, ta kontakt på forhånd. Les mer om retningslinjer og rutiner angående biblioteket og utlån/levering lenger ned.

Morten Kippe, Ida Holthe Lid og Elisabeth Carmen Gmeiner inviterer kunstnere og produsenter til en uformell én til én-samtale rundt spørsmål og problemstillinger knyttet til produksjon. Sprechstunde vil fungere som et samlingspunkt for de som gjør eget produsentarbeid. De tilbyr individuelle veiledningstimer innenfor bl.a. administrasjon og økonomi, nettverksbygging, produksjonsledelse og turnévirksomhet.

Telemarksforsking i samarbeid med Ine Therese Berg skal utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om fri scenekunst for Kulturrådet. Et sentralt spørsmål i utredningen er visningsmuligheter for fri scenekunst. Som en erstatning for et større innspillsseminar er det opprettet en Facebook-gruppe det aktører innenfor det frie feltet inviteres til å gi innspill og diskutere dette.

Onsdag 7. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 fremlagt, og sett med dansebriller gir kulturbudsjettet flere ting å glede seg over.  

I går, den 23. september, ble byrådets budsjettforslag lagt fram, og vi har sett på forslaget til kulturbudsjett for Oslo kommune – nærmere bestemt på kapittel 500, som omhandler tilskudd og avsetninger. Overordnet har byrådet foreslått en videreføring med samme sum som i år til de fleste større ordninger som kan søkes på gjennom året. Dette er bl.a. løpende kunst- og kulturtiltak med 7 millioner kr., innovasjon innen kultur og kulturnæring med 1,5 millioner kr., spaserstokken med 4 millioner kr., kultur til barnehagebarn med 3 millioner kr. samt avsetningen til Oslo kommunes kulturstipend og priser med 2,5 millioner kr.

I september 2020 arrangeres det to dansefestivaler med jazzdans i fokus. Oslo Jazzdansfestival er Norges første og eneste festival dedikert til jazzdans og går av stabelen 28. september - 2. oktober på Scenehuset i Oslo. Festivalen tid for DANS (24. - 26. september) arrangerer fagseminaret Hva med jazzdansen? hvor du blant annet kan få med deg foredraget Jazzdansens utvikling, betydning og kontroverser som holdes av Danseinformasjonens historiker Sigrid Svendal. Er oppmerksomheten rettet mot jazzdansen tilfeldig eller ser vi konturene av en gjenoppblomstring av jazzdans som kunstform? Vi har spurt festival-arrangørene om deres tanker rundt dette.

I forbindelse med festivalen tid for DANS i Porsgrunn (24. - 26. september) arrangerer de fagseminaret Hva med jazzdansen? Danseinformasjonens historiker Sigrid Svendal skal i den forbindelse holde foredraget Jazzdansens utvikling, betydning og kontroverser den 25. september. Hun vil blant annet fortelle om da jazzdansen kom til Norge og om hvordan sjangeren har utviklet seg i det frie dansekunstfeltet.

For å senke terskelen for at flere blir med i debatten relanserer Balansekunst Argumentasjonsuiden for likestilling og mangfold i kulturlivet. Den nye guiden presenterer noen av de vanligste innvendingene mot likestilling og mangfold i kulturlivet og gir en rekke konkrete argumenter som kan brukes til å besvare disse påstandene.

De får prisen for forestillingen We Come In Peace, gratulerer! Karen Frøsland Nystøl skriver: We Come In Peace er et modig prosjekt. Formmessig nyskapende presenterer den seg som en utenomjordisk dansical. En hybrid mellom danseforestililing, performance, teater og konsert. Tematisk er den overraskende intim.

Høsten 2020/vinteren 2021 vil PRAXIS Oslo arrangere samtaler som adresserer mangelen på prøve- og produksjonslokaler i Oslo. Til den første samtalen, den 21. september, har de invitert dansekunstnerne Ingeleiv Berstad (Bananaz) og Ann-Christin Kongsness. 

Ved Oslo Parkour park holdes det morgenklasser hver onsdag kl 0900-1100 høsten 2020. Dette er et nytt tilbud til frilansere som interesserer seg for floor work, flow, groove og lettere akrobatiske utfordringer ved sceniske uttrykk.

Det svart produksjons-rommmet på Rom for dans er ledig fra uke 12 – 19 (22.03 – 16.05)  2021 for utleie. Første menneske til mølla. Send mail til utleie@romfordans.no

Dansekunstnerne Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks (No/Jp/Be) har i samarbeid med DansiT, laget dansefilmen yet still we rise som er et unikt filmportrett av Danseteateret 55+ og Danselaboratoriet fra Trondheim. Portrettet er preget av deltagernes levde liv og Avdal/Shinozakis underfundige og varme kunstneriske blikk. Filmen vises 4. november kl. 1900 på Studioscenen på Dansens Hus. I forkant av filmvisningen blir det en samtale med kunstnerne Heine Avdal og Yukiko Shinozaki liveoverført fra Brussel, ledet av Danseinformasjonen. Arrangementet er initiert av Danseinformasjonen i samarbeid med Dansens Hus og DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.