Pedagog, danser, koreograf og sanger Ann-Karin Bodøgaard (f. 29. mai 1945) har vært en viktig pådriver for dansen i Bodø og Nord-Norge. Hun startet Bodøs første kveldsskole i dans, Ann-Karins Ballettinstitutt, og Bodø Ballettgruppe/Nordnorsk Ballettgruppe. Senere gjorde hun en pionerinnsats gjennom å etablere pedagogutdanning på høyskolenivå i landsdelen.

Norsk kulturforum og Drammen kommune har gått sammen for å lage Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk, Kulturytring Drammen, og nå inviterer de hele kulturlivet til å skape denne arenaen. De ønsker nå kandidater til Kulturpolitisk råd med stor bredde i kompetanse fra kunst- og kulturfeltet – fra et mangfold av ståsteder. De ønsker kunstnere, kulturarbeider, kulturutviklere, kulturrarrangører mm til å sitte i rådet. Meld inn ditt/dine forslag til kandidater innen 12. juni.

Fra uke 22 starter vi en forsiktig gjenåpning av Danseinformasjonen. Vi ønsker å gi tilgang til bøkene i biblioteket, men foreløpig tar vi ikke imot besøk på kontoret av smittevernhensyn. Hente- og leveringstider for bøker vil være tirsdag-torsdag kl. 1000-1400. Se under for nye rutiner. Nøkler til Scenehuset leveres i postkassen og hentes etter avtale med Sindre Jacobsen. Flere ansatte har fortsatt hjemmekontor, men vi arbeider som normalt så det er bare å ta kontakt på epost eller telefon.

Gratulerer til danseren, koreografen, administratoren, igangsetteren og forfatteren Liv Bjørgum, som fyller 75 år i dag, den 6. mai. Bjørgums lange erfaring og betydning for dansefeltet er omfattende. Jubilanten var sentral i den Bergen-baserte frigruppen Fri Ballett fra 1974 til 1979 og leder i Frostad Dansekompani/Dansekompaniet Kantarellen fra 1979 til 1986, samt daglig leder for Collage Dansekompani i 1 1/2 år.

Fra 1. mai vil Scenehuset være åpent igjen for leie forutsatt at vi følger de restriksjonene som myndighetene har pålagt oss. Det betyr i hovedsak at det kun kan være MAX fem personer i lokalet og det MÅ holdes to meters avstand (unntatt folk i samme husholdning). Danseinformasjonen har utformet et sett midlertidige regler for bruk av lokalet som tar utgangspunkt i restriksjonene nedsatt av myndighetene. Ta kontakt med Sindre Jacobsen hvis du er interessert i å leie. sindre@danseinfo.no

Karstein Solli har jobbet i det frie feltet siden 1987. Han har vært ansvarlig for over 40 produksjoner i egen regi og har hatt oppdrag som utøvende, regissør og veileder i mer enn 100 produksjoner. Han har veiledet skuespillere, dansere og andre utøvere fra det frie feltet  og over et tiår som kunstnerisk leder for Seanse i Volda. Karstein er en fargerik tverrfaglig kunstner som ikke kompromisser og som fortsetter å forske, pushe og utvikle! Danseinformasjonen gratulerer!

Scenehuset er stengt ut april, og vi skal i løpet av neste uke vurdere om vi skal åpne igjen fra mai. Ved en eventuell åpning vil vi følge de retningslinjene som blir gitt av myndighetene og Norske Dansekunstneres koronavettregler.

DANSESCENEN består av tre korte portretter av koreografer som hver for seg gir et innblikk i hvordan og hva og norske dansekunstnere jobber med for tiden. Hver episode dedikeres til en dansekunstner og man får et unikt innblikk i hvordan man kan jobbe med dans i dag. Koreograf og produsent Anne Kathrine Fallmyr har møtt Alan Lucien Øyen, Ingri Fiksdal og Kristin Ryg Helgebostad under arbeidet med tre høyst ulike prosjekter. Serien ble opprinnelig vist som en del av Hovedscenen på NRK høsten 2019 og portrettene ligger nå ute på våre nettsider.

Scenekunstbruket ønsker å kartlegge hvordan koronakrisen påvirker det frie scenekunstfeltet økonomisk. Dette er viktig for å vite, slik at vi kan foreslå tiltak og tale feltets sak. De ønsker derfor en oversikt over hvor mange turneer/forestillinger dere hadde planlagt denne våren og høsten, hvor mye av dette som er avlyst grunnet pandemien, og hvilke dere får utbetalt honorar for eller ikke. De er interessert i alle forestillinger dere hadde booket, også dem utenfor Den kulturelle skolesekken, både i Norge og utlandet.

Les mer

Det vil dessverre ikke være mulig å låne eller levere bøker i biblioteket så lenge Danseinformasjonens kontor holder stengt. Vi er foreløpig stengt til 13. april og vil følge myndighetenes råd og påbud fremover. Alle som har bøker hjemme vil få en påminnelse/purring så snart vi er tilbake på kontoret.

Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Ordningen vil også omfatte prosjekter som allerede er gjennomført. Ordningen ventes å få første søknadsfrist tidlig i mai.

Les mer

Danseinformasjonen lanserte magasinet MER BEVEGELSE i 2019. Magasinet er nå tilgjengelig digitalt og vi håper enda flere får glede av disse 14 ulike artiklene som blant annet omhandler noe av det som rører seg i feltet, ulike begrep, tendenser i tiden og utfordringer. Bidragsytere er Amanda Øiestad Nilsen, Natalie Dahl, Inés Belli, Karl Svantesson, Marte Reithaug Sterud, Ida Gudbrandsen, Jenny Svensson, Kamelia Javadi, Mina Weider, Marie Hermo Jensen, Siri Wigdel, Sindre Jacobsen og Sigrid Øvreås Svendal. God fornøyelse!

Choreography/koreografi er en antologi med tekster skrevet av aktive kunstnere i dansefeltet i de Nordiske landene. Nå er den andre utgaven av antologien, Koreografi 2018, tilgjengelig på nett og kan lastes ned gratis. Det er mulig å laste ned både skandinavisk og engelsk versjon.