Gratulerer til danser, koreograf og ballettpedagog Joan Harris som fyller 100 år i dag, 26. mars 2020. Harris har hatt stor betydning for dansen i Norge. Hun var ballettsjef ved Den Norske Opera (nå Nasjonalballetten) i perioden 1961–65. Hun etablerte, og var også sjef for Operaens ballettskole fra 1965 til 1987 og drev en egen pedagogisk linje mellom 1968 og 1979. Fra 1979-88 var hun ansatt ved Statens balletthøgskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo). Hun har også jobbet i og med film, blant annet sammen med Gene Kelly som hans assistent og i "The Red Shoes" både som danser og ballettmester.

Det er mange positive og kreative tiltak som initieres i disse dager. Flere digitale plattformer er opprettet hvor man fortsatt kan oppleve, utøve eller snakke om dansekunst. Her har vi samlet et lite utvalg av det som skjer.

DansINN åpner opp for medlemskap for alle dansekunstnere (koreografer, pedagoger, utøvere) som bor/virker i Innlandet, samt instutisjoner med tilknytning til dans. DansINN er en regional organisasjon for dans som skal samle, løfte og styrke det profesjonelle dansefeltet i Innlandet.

Forestillinger og festivaler avlyses for å hindre smittespredning av koronaviruset. Helsedirektoratet fattet i dag, 12. mars, et vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer. Som en konsekvens har Dansens Hus avlyst forestillingene de kommende 14 dagene, Oslo Internasjonale Teaterfestival ble avbrutt i går og Den Norske Opera & Ballett vil holde stengt til og med 5. april, for å nevne noe. Det blir en krevende tid fremover, både for dansekunstnere som er selvstendig næringsdrivende (de aller fleste) og institusjonene og vi håper på snarlige tiltak fra statlig hold for kunstnere, organisasjoner og institusjoner. Danseinformasjonens kontor vil være stengt inntil videre, men vi er tilgjengelige på mail og mobiltelefon. Kontaktinformasjon finner du her

Det er trist at mange danseforestillinger blir avlyst på grunn av Covid-19, og vi i Danseinformasjonen håper disse forestillingene blir satt opp igjen på et senere tidspunkt og at kunstnerne ikke blir for skadelidende i det lange løp. Vi forsøker nå å registrere avlysninger i Dansekalenderen. Det er viktig at kalenderen er så riktig som mulig, fordi denne databasen brukes til å utarbeide statistikk for dansekunstens utvikling i Norge. Vi setter derfor stor pris på om du eller produsenten din kan sende en e-post til sindre@danseinfo.no og si fra om din forestilling fra og med mars måned har blitt avlyst.

Vi har fulgt debatten som startet med stortingsrepresentant Silje Hjemdals (Frp) skriftlige spørsmål til kultur- og likestillingsministeren Abid Q. Raja den 11. februar 2020. Kort fortalt stiller Hjemdal spørsmål til hvordan Kulturrådet forvalter offentlige midler til prosjekter som for noen kan virke provoserende.

The Baltic Opera i Gdansk (Poland) søker koreografer fra Norge, Island eller Liechtenstein til en ny ballettpremiere på Baltic Opera i Gdańsk. Prosjektet er et samarbeid med Baltic Opera Ballet Company og vil foregå i perioden juli 2020 – juli 2022.

Utlysningen går til scenekunstnere som har lyst til å utforske en ide, en tekst, et konsept eller en metode i 2020. I samarbeid med Dansearena Nord og Dramatikkens Hus ønsker RadArt - nettverk for fri scenekunst å lage 5-6 scenekunst-laboratorier.

Rett fra trykkeriet! Aksjonsgruppa for fri dansekunst (Aksjonsgruppa), Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen har samlet appellene fra «Demonstrasjonen mot kulturpolitisk dødsdans» 12. november 2019 på Eidsvolls plass i en blekke. Den er trykket 250 eksemplarer som skal deles ut til politikere, Kulturrådet og andre interesserte. Her kan du laste den ned som en PDF.

Demonstrasjoner, opprop, regionreform, kunstnerisk ytringsfrihet, krav om langsiktige strategier og støtteordninger, kulturpolitisk uro, både her hjemme og i Europa, er stikkord som kan oppsummere 2019. Men først og fremst vil vi trekke fram alle dansekunstnerne som gjennom sitt kunstneriske virke og engasjement, gjennom sine mangfoldige uttrykk og ulike estetiske retninger var med å på å berøre, bevege, berike og utfordre oss i 2019. Tusen takk! Her er en oppsummering av dansekunst-året 2019 med noen utvalgte temaer og begivenheter.

Danseinformasjonen har tatt tempen på danseåret som har gått og spurt de regionale kompetansesentrene for dans om å trekke fram en begivenhet eller opplevelse som var betydningsfull for dem i 2019. Her kan du lese mer om viktige hendelser ved Dansekunst i Østfold, R.E.D. (Residency Eina Danz), DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, Dans i Trøndelag og Forum for nordnorske Dansekunstnere.

Kulturdepartementet arbeider for tida med en ny strategi for scenekunstfeltet. Hvilke modeller og strategier kan de frie scenekunstnerne selv foreslå? Trenger vi en ny måte å organisere scenekunstens infrastruktur i Norge på som ser på forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst på en ny måte? Bør vi få en ny måte å distribuere scenekunsten på – geografisk så vel som sosialt? Har den frie scenekunsten modeller vi allerede kan peke på? Konferansen arrangeres fredag 7. februar. kl. 1100 – 1600 på kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. Innledere er kulturminister Trine Skei Grande og professor Anne-Britt Gran.

Styret i Kunstnerforeningens begrunnelse for å tildele Elizabeth Svarstad Pareliusprisen 2019: Elizabeth Svarstad er en norsk dansekunstner, dansehistoriker og danseforsker. Hun har studert stildans, renessansedans og barokkdans og 18 hundretalls dans i Frankerike, England og USA.