I Oslo kommunes budsjettbehandling for 2020 vedtok bystyret 11. desember å bevilge driftsstøtte til Danseinformasjonen/Scenehuset på kr. 200 000. Forslaget ble fremmet av byrådspartiene (A, MDG, SV) med støtte fra Rødt og Venstre.

I 2018 startet Danseinformasjonen en omorganiseringsprosess fordi daværende daglig leder ønsket å redusere sin stillingsprosent og tre tilbake i en administrativ stilling. Danseinformasjonen hadde ikke ressurser til nyansettelser, så det ble besluttet å se på organisasjonen som helhet med ny fordeling av ansvar og oppgaver for de fem fast ansatte innenfor den eksisterende stillingsmassen, som til sammen utgjør 4,3 %.

Høyskolen Kristiania satser tungt på kunstfagene og slo seg sammen med Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen i høst. Den kunstfaglige avdelingen ledes av Jørn Mortensen, og master og Ph.d. er under utvikling.

Panflutes and Paperwork av Ingrid Berger Myhre og Lasse Passage, Postmodern Cool av Inés M. Belli, Bouncing Narratives av Roza Moshtaghi og CHEERS av Kristin Ryg Helgebostad er valgt ut blant med Aerowaves Twenty20 artists. Alle forestillinger vises bl.a. under festivalen Spring Forward fra 24. - 26. april i Rijeka, Kroatia.

Aksjonsgruppa bestående av dansekunstnerne Mina Weider, Ulf Nilseng, Geir Hytten og Jens Martin Arvesen tok i oktober, sammen med flere andre, initiativ til et opprop mot det de kaller kulturpolitisk dødsdans, hvor de etterlyser en mer helhetlig kulturpolitikk som ivaretar både nye og etablerte kunstnerskap. Aksjonsgruppen oppstod spontant etter Danseinformasjonens frokostmøte: Dansekunsten i det frie feltet – hvor vil vi? på Dansens Hus 18. oktober.

Her er et anonymt referat fra frokostmøtet som ble arrangert av Danseinformasjonen og Dansens Hus den 18. oktober. Vi ønsket blant annet å diskutere konsekvensene av endringene i Kulturrådets basisfinansieringsordning. Samtidig ville vi løfte frem de strukturelle utfordringene som dansekunstnere i det frie feltet står overfor. Referatet inneholder også Sigrid Ø. Svendals historiske presentasjon som viser utviklingen av det frie feltet og konsekvensene som endringene i støtteordningene har hatt for feltet.

Oppropet er initiert av dansekunstnere i det frie feltet og krever blant annet en helhetlig kulturpolitikk for det frie dansefeltet og levedyktige og langsiktige strategier for etablerte kunstnerskap, slik at vi kan ivareta bredden i dansefeltet i Norge. "Hvor er ordningene som ivaretar de dansekunstnerne som har skapt kunst gjennom livslange kunstnerskap? Hvor er ordningene som ivaretar de etablerte kompaniene som gjennom lang tids investering har oppnådd et høyt profesjonelt nivå, internasjonal anerkjennelse og som fortsatt etterspørres av sitt publikum?".

Scenehuset er Danseinformasjonens utleielokale på Majorstuen i Oslo. Vi har en del ledig i 2020 og Scenehuset passer utmerket til prøver, mindre forestillinger, kurs og rolige konserter. Det er et nydelig og godt rom å jobbe i. Les mer om Scenehuset og se leieoversikten her. Ta kontakt med sindre@danseinfo.no for priser og mer informasjon.

Koreograf, danser og pedagog Merete Bergersen er en legende innen norsk dansehistorie. Hun var en av initiativtagerne til Høvik Ballett, Norges første frie dansegruppe, som markerer 50-års jubileum i år. Gruppen hadde stor betydning for utviklingen av norsk moderne dans og regnes som starten på det frie dansekunstfeltet vi ser i dag.

Hvordan kan vi skape rom hvor varierte kropper og mangfoldige historier blir representert og fortalt? I en forlengelse av de pågående samtalene rundt avkoloniseringen av scenekunsten og kulturlivet, fortsetter vi diskursen rettet mot representasjon i dansefeltet. Samtalen er initiert av Harald Beharie og Louis Schou-Hansen som en del av programmet til Shine Utopians på Dansens Hus 7.-10. november og arrangeres i samarbeid med Danseinformasjonen og Dansens Hus søndag 10. november på Dansens Hus. I panelet: Steffi Lund, Snelle Hall, Roza Moshtaghi, Harald Beharie og Louis Schou-Hansen. Sulekha Ali Omar er moderator.

Boka Høvik Ballett ble utgitt av Orfeus Publishing i september 2019. Den er rikt illustrert og gir et historisk innblikk i Høvik Balletts 20 års virke og betydningen gruppen hadde for norsk moderne dans. Forfattere er Merete Bergersen, Anne Brit Kjelsrud, Lars Mørch Finborud, Jan Erik Vold, Rolf Wallin, Tone Gellein m.fl. Boka er nå til slags hos Danseinformasjonen.

De seneste årene har vi sett en betydelig nedgang i anmeldelser og dekning av dansekunst i mediene. En gledelig nyhet er da at Norsk Shakespearetidsskrift nå har startet et nytt prosjekt og vil satse mer på anmeldelser av dansekunst.

Ina Christel Johannessen er en av Norges mest anerkjente koreografer. Forestillingene hennes kjennetegnes ved et høyt fysisk energinivå i tillegg til poetiske og ofte teatralske elementer. Johannessen har markert seg som koreograf i både inn- og utland i over tre tiår og har turnert med forestillingene sine i over 18 land. Lørdag 5. oktober fyller hun 60 år, gratulerer med dagen Ina!